کمترین: 
8642.1
بیشترین: 
8642.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 14 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 8642.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":8642.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398