کمترین: 
901.8
بیشترین: 
901.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 14 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 14 شهریور 1396 , 901.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":901.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398