کمترین: 
887
بیشترین: 
887
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 14 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 887 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":887}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399