کمترین: 
11028.6
بیشترین: 
11028.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 14 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 11028.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":11028.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398