کمترین: 
532.7
بیشترین: 
532.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 14 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 532.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":532.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398