کمترین: 
418.2
بیشترین: 
418.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 14 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 شهریور 1396 , 418.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":418.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398