کمترین: 
3482.7
بیشترین: 
3482.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 3482.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":3482.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398