کمترین: 
2647.1
بیشترین: 
2647.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 14 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 14 شهریور 1396 , 2647.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":2647.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399