کمترین: 
2682.8
بیشترین: 
2682.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 14 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 شهریور 1396 , 2682.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":2682.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399