کمترین: 
3046
بیشترین: 
3046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 14 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 3046 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":3046}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399