کمترین: 
508.8
بیشترین: 
508.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 14 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 508.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":508.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398