کمترین: 
970.7
بیشترین: 
970.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 14 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 970.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":970.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398