کمترین: 
905.5
بیشترین: 
905.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 14 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 905.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":905.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398