کمترین: 
4301.6
بیشترین: 
4301.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 14 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 14 شهریور 1396 , 4301.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":4301.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398