کمترین: 
3961
بیشترین: 
3961
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 14 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 14 شهریور 1396 , 3961 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":3961}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398