کمترین: 
3326.6
بیشترین: 
3326.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 14 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 14 شهریور 1396 , 3326.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":3326.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398