کمترین: 
1066
بیشترین: 
1067
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 13 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 1066 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 11:30","price":1067},{"date":"1396/06/13 12:50","price":1066}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398