کمترین: 
667000
بیشترین: 
669000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 13 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 668000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 11:30","price":669000},{"date":"1396/06/13 12:06","price":667000},{"date":"1396/06/13 13:36","price":668000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398