کمترین: 
1040
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 13 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 1040 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:40","price":1040},{"date":"1396/06/13 10:50","price":1043},{"date":"1396/06/13 11:20","price":1040},{"date":"1396/06/13 11:30","price":1045},{"date":"1396/06/13 12:50","price":1043},{"date":"1396/06/13 13:00","price":1040}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398