کمترین: 
615
بیشترین: 
619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 13 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:40","price":617},{"date":"1396/06/13 10:50","price":619},{"date":"1396/06/13 11:20","price":617},{"date":"1396/06/13 11:30","price":615},{"date":"1396/06/13 12:50","price":619},{"date":"1396/06/13 13:40","price":617},{"date":"1396/06/13 14:30","price":619},{"date":"1396/06/13 16:00","price":618}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398