کمترین: 
1242000
بیشترین: 
1246000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 13 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 1242000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:36","price":1245000},{"date":"1396/06/13 11:00","price":1246000},{"date":"1396/06/13 12:06","price":1244000},{"date":"1396/06/13 15:54","price":1242000}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399