کمترین: 
1956.7
بیشترین: 
1956.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 13 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 1956.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":1956.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398