کمترین: 
10023.8
بیشترین: 
10023.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 13 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 شهریور 1396 , 10023.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":10023.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399