کمترین: 
2450.9
بیشترین: 
2450.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 شهریور 1396 , 2450.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":2450.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398