کمترین: 
3160.5
بیشترین: 
3160.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 13 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 3160.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":3160.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398