کمترین: 
282.9
بیشترین: 
282.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 13 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 282.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":282.9}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398