کمترین: 
8638.9
بیشترین: 
8638.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 13 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 8638.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":8638.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398