کمترین: 
901.3
بیشترین: 
901.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 13 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 13 شهریور 1396 , 901.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":901.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398