کمترین: 
886.8
بیشترین: 
886.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 13 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 886.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":886.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398