کمترین: 
11018.2
بیشترین: 
11018.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 13 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 11018.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":11018.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398