کمترین: 
515
بیشترین: 
515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 13 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":515}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399