کمترین: 
427.1
بیشترین: 
427.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 13 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 427.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":427.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399