کمترین: 
2910
بیشترین: 
2910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 شهریور 1396 , 2910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":2910}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398