کمترین: 
10230
بیشترین: 
10230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 13 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 10230 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":10230}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398