کمترین: 
531.4
بیشترین: 
531.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 13 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 531.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":531.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398