کمترین: 
416.7
بیشترین: 
416.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 13 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 شهریور 1396 , 416.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":416.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398