کمترین: 
3460.9
بیشترین: 
3460.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 3460.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":3460.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398