کمترین: 
2684.2
بیشترین: 
2684.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 13 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 شهریور 1396 , 2684.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":2684.2}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398