کمترین: 
3029.1
بیشترین: 
3029.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 13 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 3029.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":3029.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399