کمترین: 
507.9
بیشترین: 
507.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 13 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 507.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":507.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398