کمترین: 
905.4
بیشترین: 
905.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 13 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 905.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":905.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398