کمترین: 
4308.3
بیشترین: 
4308.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 13 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 13 شهریور 1396 , 4308.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":4308.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398