کمترین: 
3952
بیشترین: 
3952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 13 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 13 شهریور 1396 , 3952 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":3952}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398