کمترین: 
3325.5
بیشترین: 
3325.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 13 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 13 شهریور 1396 , 3325.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":3325.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398