کمترین: 
617
بیشترین: 
620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 13 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:11","price":619},{"date":"1396/06/13 10:40","price":620},{"date":"1396/06/13 10:50","price":619},{"date":"1396/06/13 11:20","price":620},{"date":"1396/06/13 11:30","price":617},{"date":"1396/06/13 12:50","price":618},{"date":"1396/06/13 13:40","price":619},{"date":"1396/06/13 14:30","price":618}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398