کمترین: 
4094
بیشترین: 
4114
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 4113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:11","price":4094},{"date":"1396/06/13 10:20","price":4101},{"date":"1396/06/13 10:40","price":4104},{"date":"1396/06/13 10:50","price":4101},{"date":"1396/06/13 11:20","price":4104},{"date":"1396/06/13 11:30","price":4107},{"date":"1396/06/13 12:00","price":4112},{"date":"1396/06/13 12:50","price":4113},{"date":"1396/06/13 13:40","price":4114},{"date":"1396/06/13 14:30","price":4113}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398