کمترین: 
3101
بیشترین: 
3112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 13 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 13 شهریور 1396 , 3112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:11","price":3101},{"date":"1396/06/13 10:20","price":3104},{"date":"1396/06/13 11:30","price":3111},{"date":"1396/06/13 12:00","price":3112}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398