کمترین: 
3234
بیشترین: 
3254
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 13 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 شهریور 1396 , 3254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:11","price":3235},{"date":"1396/06/13 10:20","price":3237},{"date":"1396/06/13 10:40","price":3234},{"date":"1396/06/13 10:50","price":3237},{"date":"1396/06/13 11:20","price":3234},{"date":"1396/06/13 11:30","price":3252},{"date":"1396/06/13 12:50","price":3248},{"date":"1396/06/13 13:40","price":3249},{"date":"1396/06/13 14:30","price":3250},{"date":"1396/06/13 14:50","price":3252},{"date":"1396/06/13 15:10","price":3254}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398