کمترین: 
1167
بیشترین: 
1171
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 13 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 1171 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:11","price":1167},{"date":"1396/06/13 10:20","price":1168},{"date":"1396/06/13 11:20","price":1167},{"date":"1396/06/13 11:30","price":1171},{"date":"1396/06/13 12:50","price":1170},{"date":"1396/06/13 15:10","price":1171}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398