کمترین: 
3879
بیشترین: 
3893
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 13 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 13 شهریور 1396 , 3879 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:11","price":3891},{"date":"1396/06/13 11:20","price":3892},{"date":"1396/06/13 11:40","price":3893},{"date":"1396/06/13 12:00","price":3892},{"date":"1396/06/13 12:50","price":3890},{"date":"1396/06/13 13:00","price":3882},{"date":"1396/06/13 13:40","price":3881},{"date":"1396/06/13 15:10","price":3880},{"date":"1396/06/13 17:10","price":3879}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399